Pojačalo Triax TMB 100

Pojačalo Triax TMB 100

TMB multiband pojačala

Triax multiband pojačala su napravljena za pojačanje i distrubuciju velikog broja signala u mrežu.
Odlikuju ih:
- visoka fleksibilnost
- velike mogućnosti odabira filtera i frekvencijskih opsega osiguravaju veliku fleksibilnost. Svaki koristi pojas od 1-6 kanala.
- Podešavanje pojačanja signala za svaki kanal
- Jedostavno podešavanje.
- Dizajniran za digitalnu i analognu tehniku

 

Color I Color II Color III Color IV Color V Color VI