Mini UHF P20 Antena Iskra

Mini UHF P20 DTT/G sa ugrađenim pojačalom

Kanali frekv. pojasa: Ch. 21 - 69 470 - 862

Impedancija: 75 ohma

Broj elemenata: 20 

Dobitak antene: 7,5 dB

Dobitak antene + pojačalo: 24 dB

Odnos naprijed nazad: 20-30

Dužina antene: 440 mm

 

Color I Color II Color III Color IV Color V Color VI