STi super slim LNB-i

STi multifeed LNBi, niskog šuma (0.1dB), i iznimno kompaktnog i tankog dizajna odličan su izbor za slaganje multifeed sustava sa malim razmakom. 

U ponudi su Single i Twin modeli super kompaktnih LNBa. Promjer držača je samo 23mm (dolazi sa pretvaračem za standardne držače 40mm) dok je promjer "glave" 30mm, čime dobija optimalan prijem signala.

Odličan su izbor za slaganje svih multifeed sustava, pogotovo gdje se slažu sateliti razmaka od samo nekoliko stupnjeva. LNB je male mase što znači da će minimalno opterećivati nosač (bitno prilikom sustava sa više LNBa), što znači da će nosač biti uvjek u fokusu. Šumni broj 0,1dB označava iznimno kvalitetan prijem.
Zbog svoje kvalitete prijema, odličan su izbor i za single feed sustave.

Specifikacije:

  • Ulazna frekvencija: 10-7 - 12.75 GHz
  • Izlazna frekvencija: 950-2150 MHz
  • L/O: 9,75 / 10,60 GHz
  • Šum: 0,1dB
  • Potpuna Ku Band pokrivenost
  • Visoka među-polarizacijska izolacija
  • 0/22KHz prebacivanje Banda
  • 14/18V prebacivanje polarizacije

STi superslim LNBs, low noise (0.1dB) , slim and compact LNBs , great for multifeed systems.

Single and twin superslime compact LNBs. Head diameter is 23mm (23->40mm converter included in the package).
STi superslim LNBs are great choice for multifeed systems, especally for close multifeed systems. They can be mounted for only 1° range satellites.
LNBs are light weight, they are low pressure on multifeed holders and antennas. This is very important for systems with more than 4 LNBs, so pressure does not bend antenna arm, and LNBs do not loose their focus.

Color I Color II Color III Color IV Color V Color VI